I even met happy gypsies
Print

Heroi antik-Bekim Fehmiu nga Rade Sherbedzhija  

It is said that there are no big actors and actress. It is said that it is fair enough to say that they are big actors and special in their immensity. So I, this time, having as a view to support the brotherhood of our colossus who left prematurely, will write: It past away one of the greatest artists we've had ... Bekim Fehmiu . Legend. Myth. Model
He did not even do the half of what he was able to do. It is not that had no time, but because he did not want to. And, meanwhile he did more than everyone in these spaces.  Calmly.  With maturity. Dignified. There are people - the wise ones, that deserves the face at the very youth.  One of them, surely, is Bekim Fehmiu.

Thonë se nuk ka aktorë dhe aktore shumë të mëdhenj. Thonë se është më e drejtë të thuhet se ka aktorë të mëdhenj dhe të veçantë në madhështinë e tyre. Kështu që unë, kësaj here, duke pasur si synim që të mbështes vëllazërinë e kolosëve tanë që janë larguar para kohe, do të shkruaj: U largua një nga artistët më të mëdhenj që kemi pasur... Bekim Fehmiu. Legjendë. Mit. Model...
Nuk bëri as gjysmën e asaj që mund të bënte. Jo se s’pati kohë, por sepse nuk deshi. Dhe, ndërkohë, bëri më shumë sesa gjithkush tjetër në këto hapësira. Me qetësi. Me pjekuri. Me dinjitet. Ekzistojnë njerëz – të urtët, që fytyrën e vet e meritojnë qysh në rini. Një nga këta, me siguri, është Bekim Fehmiu.

 

Bekim Fehmiu

Bekim Fehmiu appeared in 41 films between 1953 and 1998. Fehmiu was the first Albanian theater and film actor who acted in theaters and movies all over Yugoslavia, and he acted in a whole series of roles that changed the history of the Cinema of Yugoslavia and left a mark in the artistic developments abroad.

His roles included:
Roj (Swarm) 1966
Hot Years, (Tople godine) 1966
I Even Met Happy Gypsies (Skupljaci perja),1966
The Odyssey aka The Adventures of Ulysses, 1968
The Adventurers, 1970
The Deserter 1971
The Last Snows of Spring (1973)
Special Education (Specijalno vaspitanje),1977
Black Sunday, 1977