Airbag
Print

Nerdy momma's boy Juantxo is engaged to be married. Dragged to a party by his friends Konradin and Paco, he loses the wedding ring inside the body of a prostitute. The ring is found later by Villambrosa, a Mafioso who owns the whorehouses along the north coast. Souza, his rival, instructs his sidekick Fatima to check things out.

Djali i nënës së Nerdit, Juantxo është fejuar dhe do martohet. I ftuar nga shokët e tij Konradin dhe Paço, ai humb unazën e martesës në trupin e një të përdale. Unaza gjendet nga Villambroza, një mafioz i cili është pronar i shtëpisë publike përgjatë bregdetit të veriut. Souza, rivali i tij, i jep urdhër ndihmësit të tij Fatimës të kontrollojë sesi janë gjërat.

 

Juanma Bajo Ulloa was born in Vitoria, a small town in northern Spain where he has set most of his movies. At 14 he started making short movies in super-8 with his younger brother Eduardo.

      “AIRBAG”  (1997) 120´ 35mm
      - Premios “GOYA” (1997):     
      - Festival Internacional de Cine
      -Fantástico de Montreal: Premio del Público (Canadá 1998)
      - Nominada a los “FELIX”, Premios del Cine Europeo (Berlín 1998)

      “LA MADRE MUERTA” (1993) 107´ 35 mm.
       - Mejor Director en The World Film Festival of Montreal (Canadá 1993).
      - Festival Internacional de Cine de Estocolmo (Suecia 1993):
        Premio de la Crítica a la Mejor Película
      - Festival Internacional de Cine de Puerto Rico (1993):
        Premio del Público; Premio de la Crítica Internacional a la Mejor Película
      - Premio del Público: Mejor Película en el Cinema Mediterrane en Montpelier (Francia 1994).
      - 50 Mostra Internacional de Venecia (Italia 1993)