Burbuqe Berisha
Print
Born in Skopje FYR Macedonia. She finished University of Arts, branch film director at University of Pristina, Kosovo. She completed MA in the same Faculty for film director and production. She has realised a number of short films, documentaries, TV and theatrical performances, is the winner of several awards in film festivals and theater with an international character. She worked for a year and a half as a manager in the ABC cinema, for four years worked as a producer in KosovaFilm and as a engaging professor at the Faculty of Arts acting before the camera, she has been a member of many professional juries at international film festivals. Currently she is director at the National Theater of Kosovo and Abfilm lead production.

E lindur në Shkup FYROM Maqedoni . Ka përfunduar fakultetin e Arteve dega Regji Filmit ne Universitetin e Prishtinës Kosovë. Ka përfunduar magjistraturë në po ketë fakultet për regji filmi dhe producion. Ka krijuar një numër te konsiderueshëm të filmave me metrazh te shkurtër, dokumentarë dhe televiziv dhe shfaqjeve teatrore, është fituese e disa  shpërblimeve në festivalet e filmit dhe teatrit  me karakter ndërkombëtar . Ka punuar për një vit e gjysëm si menaxhere  në kinema ABC , për katër  vite punojsi producente ne KosovaFilm dhe profesor i angazhuar në Fakultetin e Arteve në lëndën aktrim para kamerës , ka qenë anëtare e jurive profesionale në shumë festivale filmi me karakter ndërkombëtar . Aktualisht është drejtore në Teatrin Kombëtar te Kosovës dhe udhëheq produksionin  Abfilm .