Shpend Bengu
Print
Diplomuar si Piktor - Grafist në Akademinë e Arteve të Bukura,  Tiranë. 2002  2005 : Pedagog i teknikave artistike nëpërmjet aplikimit të mjeteve informatike në kurset e Masterit të Multimedias të organizuara nga Universiteti i Kalabrisë. Shkurt 1997   2002    Profesionist i lirë.Gusht 1996   Shkurt 1997   Dekan i Fakultetit të Arteve Vizive në Akademinë e Arteve të Bukura të  Tiranës dhe profesor i grafikës, vizatimit, pikturës dhe i teorisë së komunikimit. Mars 1987  Korrik 1996  Pedagog në Liceun Artistik të Tiranës, në lëndët: pikturë, vizatim, grafikë dhe histori e shkrimit.Korrik 1986  Mars 1987  Piktor Grafist në Zyrën e Dezajnit të Ministrisë së Tregtisë.Shtator 2006  Fitues i Çmimit për Pikturën në Bienalen e Artit Kontemporan në Austri  Klagenfurt. Dhjetor 2005  Fitues i Çmimit “Best Experimental Film”   TIFF Tirana Film Festival  Edicioni i Tretë.

Graduated as Graphic Painter at the Academy of Fine Arts.  Tirana Albania.EMPLOYMENT RECORD. 2002  2005. Professor of artistic techniques through the application of the informatics means in the Master Multimedia courses organised by the University of Calabria.  February 1997  2002  Freelance artis. August 1996 - February 1997, Dean  of the Academy of Fine Arts in  Tirana, and professor of Graphic Design, Painting, and Theory of Communication. March 1987 - June 1996:  Artistic Lyceum, Tirana-Albania. Teacher of Painting, Drawing, Graphic Design, Letterform History. July 1986 - March 1987: Ministry of Internal Trade Tirana-Albania; Graphic Designer. September 2006  Winner of the price of the Painting in the Biennale Austria for the Contenporary Art, Klangenfurt.  December 2005  Winner of the price “Best Experimental Film”  TIFF Tirana Film Festival  Third Edition.