KUSHTRIM BEKTESHI
Print
Lindur në Kumanovë, 1982
- Diplomuar në vitin 2008 në Fakultetin e Artit Dramatik-Shkup, drejtimi regji teatri, në klasën e prof. Sllobodan Unkovski, me shfaqjen “VOJCEKU” nga Georg Bihner. Regjisor i shfaqjeve:
-“KURTHI I VDEKJES” nga Ira Levin, produksion i SUBCULT, 2009. - “FIGARO SHKURORËZOHET” nga Odon von Horvath, produksion i Teatrit Nacional Maqedonas, 2008.
- “VOJCEKU” nga Georg Bihner, produksion i Teatrit Shqiptar Shkup, 2008.  - “LABIRINTHET E KUJTESËS” nga Avni Halimi, koproduksion në mes Extrem Production dhe Teatri Shqiptar-Shkup, 2007. - “AKUARIUMI” nga Refet Abazi, produksion i Teatrit Shqiptar-Shkup, 2006.
Ass.regjisor në: - Filmin e metrazhit të gjatë “LINDJE-PERËNDIM-LINDJE” me regji nga Gjergj Xhuvani, si ass.regjisor i dyte gjatw periudhws sw xhirimeve në Ohër, Maqedoni, 2008. - Dy episoda në filmin serik “JETA E NJË TOKE” xhiruar në Prishtinë, 2002. Bashkëpuntor në proektin:- “TEATRI I DALLIMIVE-TEATRI INTERKULTUROR” organizuar nga Instituti i Teatrologjisë, Fakulteti i Artit Dramatik-Shkup, 2003/2004.

KUSHTRIM BEKTESHI born in Kumanovë, 1982
He was graduated in 2008 from the Art- Dramatic Faculty of Shkup, in theatre direction in the class of Professor Sllobodan Unkovski, with “VOJCEKU” scream of Georg Bihner.
Screaming director:  -“KURTHI I VDEKJES” from Ira Levin, production of SUBCULT, 2009.
- “FIGARO SHKURORËZOHET” from Odon von Horvath,  Macedonian  National Theatre production , 2008. - “VOJCEKU” from  Georg Bihner, production of Albanian- Shkup Theatre,
2008.  - “LABIRINTHET E KUJTESËS” from Avni Halimi, co-production by Extrem Production and Albanian- Shkup Theatre, 2007.
- “AKUARIUMI” from  Refet Abazi, production of Albanian- Shkup Theatre , 2006. Co-  Director of:  Feature film  “LINDJE-PERËNDIM-LINDJE” directed by  Gjergj Xhuvani, as co-second director during the shooting process in Ohër, Maqedoni, 2008.  -Two episodes of the serial film “JETA E NJË TOKE” shooting in Prishtinë, 2002. Co-collaborator in the project :
- “TEATRI I DALLIMEVE-TEATRI INTERKULTUROR” organized by  Teatrology Institute , Faculty of Dramatic Art -Shkup, 2003/2004.