Nick Holdsworth
Print
Has a post-graduate diploma in newspaper journalism from London's City University. Here are his tips on getting into journalism school. Ambitious and itching to get into the hurly-burley of the 'real' world of journalism, I had not planned to go to journalism school after graduating from Nottingham University. With a few stories published in national newspapers under my belt, summer work on a local paper, a student journalism prize and a year as editor of the, ahem, appropriately named college paper Bias to my credit, I had stars in my eyes and another year of study did not figure among them.

Ai është diplomuar në gazetari nga Universiteti I Londrës. Këto janë informacionet për hyrjen në shkollën e gazetarisë. Ambicioz edhe I etur  për të hyrë në botën reale të papenetrueshme të gazetarisë, nuk kisha planifikuar të shkoja për gazetari pasi u diplomova nga Universiteti I Nottingham. Me disa histori të publikuara nga gazetat kombëtare për mua, puna në verë për një gazetë lokale, çmimi I studentit të gazetarisë dhe një vit si editor I gazetës skërmitje  e quajtur posaçërisht  gazeta lokale e paragjykimit të krediteve të mia, unë kisha yje në sytë e mi dhe një vit tjetër studimesh nuk më bënte përshtypje.