Joshua Jacob Marston
Print
Born 13 August 1968 is an American screenwriter and film director best known for the film Maria Full of Grace. Born in California, he graduated from Beverly Hills High School. Marston worked in Paris as an intern for Life, then for ABC News during the Gulf War.[1] He returned to the United States and earned a master's degree in Political science from University of Chicago in 1994 before earning a Master of Fine Arts in film at New York University. Marston also directed an episode of Six Feet Under. Marston directed a segment of the collective film New York, I Love You.


I lindur në Gusht të vitit 1968 ai është një skenarist dhe regjizor i filmit  shumë të njohur Maria Full of Grace. i lindur në Kaliforni, u diplomua në shkollën e mesme Beverly Hills. Marston ka punuar në Paris si punonjës  i sigurimeve shëndetsore, pastaj për ABC Neës gjatë Luftës së Gjirit. Ai u kthye në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mori një diplomë masteri në Shkencat Politike nga Universiteti i Chicagos në vitin 1994 përpara se të merrte një master në Artet e Bukura të Filmit në Universitetin e New York-ut. Marston gjithashtu drejtoi edhe episodin Six Feet Under. Marston drejtoi disa nga filmat e New York, I Love You.