Bujar Alimani
Print
Bujar Alimani was born in Patos, Albania in 1969. He studied painting and stage direction at Academy of FINE ARTS in Tirane. In 1992 he immigrated in Greece. He worked as an assistant director in several Greek films. He lives and works in Athens. He lives and works in Athens. In 2002 he finished his first short film, KATOI ("The Kennel"), which took part in many international film festivals ( Drama-Greece, Venice -Italy, La Ciotat -France, La shorts -Hollywood/USA, Sidney -Australia, Tehran - Iran, Barcelona-Spain etc ). and won: -Best Balkan Film Drama Film Festival 2002 -2th Award Auburn Int Film Fest, Sidney, Australia -The Best Albanian Film-1st Int Film Festival Tirana 2003.

Bujar Alimani ka lindur në vitin 1969 në Patos, Fier, Shqipëri. Ai ka studiuar piktorë dhe regjizurë në Akademinë e Arteve të Bukura në Tiranë. Në vitin 1992 emigron për në Greqi. Ka punuar si asistent regjizor në disa filma të ndryshëm Grek. Ai jeton dhe punon në Greqi. Në vitin 2002 përfundoi filmin e parë të tij ,  KATOI ("The Kennel"), I cili ka marrë pjesë në festival të ndryshme ndërkombëtarë si ( Drama-Greece, Venice -Italy, La Ciotat -France, La shorts -Hollyëood/USA, Sidney -Australia, Tehran - Iran, Barcelona-Spain etc ). Dhe ka fituar çmimet : -Best Balkan Film Drama Film Festival 2002 -2th Aëard Auburn Int Film Fest, Sidney, Australia -The Best Albanian Film-1st Int Film Festival Tirana 2003.