Ben Rivers
Print
Ben Rivers born in Somerset lives and works in London. He has screened his films in International Film Festivals and Art Spaces worldwide and received commissioning awards from The Arts Council of England, London Artists Film and Video Awards and The Netherlands Film Fund. His two recent works 'This is My Land' and 'The Coming Race' were included in 'if' at Bloomberg Space in March this year. Rivers' on going project 'The Brighton Cinematheque', which he co-founded in 1996, is a regular screening programme of recent and historical works, which highlight his interests in dealing with the complex strategies to convey cinematic histories within film making. Included in the ICA's Nought to Sixty programme Rivers held a unique screening drawing from his own ideas and fellow artist film-maker friends.

Ben Rivers ka lindur në Somerset, punon dhe jeton në Angli. Ai ka shfaqur filmat e tij në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit dhe hapsirat e artit kudo në botë dhe ka marrë çmimet e jurisë nga Arts Council të Anglisë, , London Artists Film dhe Video Aëards dhe The Netherlands Film Fund. Punët e tij të fundit 'This is My Land' dhe The Coming Race' u futën në “në qoftë se” në hapsirën Bloomberg në mars të këtij viti. Projekti në vazhdim Rivers' si edhe 'The Brighton Cinematheque' I cili u themelua në 1996, është një program I rregullt që shfaq punë të së tashmes dhe historisë, I cili vlerëson interesin e tij në bashkëpunimin e strategjive komplekse për të transformuar historinë kinematografike sëbashku me regjinë. Përfshirë këtu edhe programet  ICA's Nought to Sixty dhe Rivers të ciliët përmbajnë vizatime të shfaqura nga idetë e tija dhe nga shokët e tij regjozor.