media jury
Rajmonda Shima
PDF Print E-mail
She was born in 14.12.1977 (Tiranë). She completed her bachelor degree in “Albanian Language and Literature” at the university of Tirana in 2000. She started working as a reporter on the same year at “Albania”, a nationwide newspaper. Two years later she finds herself working as a news reporter at the Albanian Telegraphic Agency and in 2005 she starts working at “Jeta” Magazine as a journalist covering entertainment activities. She started working on that same year for another magazine, covering entertainment and arts news in Albania, “Kult”. Her main job was editing the materials regarding visual arts, theatres, books and shows.
She has also been working as a project coordinator In the last five years for the “Kult Nominations”, an  annual contest between the Albanian artists organized by “Kult Academy”.

Lindi më 14.12.1977 (Tiranë). 2000 Diplomuar për Gjuhë e Letërsi Shqipe në Fakultetin Histori-Filologji (Universtiteti i Tiranës). 2000 Reportere e Aktualitetit në Gazetën “Albania”. 2002 Reportere e Aktualitetit dhe Sociales në gazetën “Ballkan”.  2003 reportere e Aktualitetit dhe lajmit të shpejtë në Agjencinë Telegrafike Shqiptare. 2005 gazetare kulture në revistën “Jeta”.
2005 e në vazhdim gazetare dhe redaktore në Revistën “KULT”, në rubrikën e Intervistës, Personazhit, Arteve Pamore, Libër, Koncerte, Kinema.
2005-2010 gazetare dhe koordinatore në pesë edicione të Çmimeve KULT, organizuar nga Akademia KULT.
 
Flora Nikolla
PDF Print E-mail
Mbaroi Universitetin  Shtetëror i Tiranës, Dega Histori-Spanjisht ne degen përkthimim Letrar në Shtëpinë e përkthimit Zaragoza –Spanjë Kreu kurs trajnimi për gazetari në Agjencinë Italiane të Lajmeve ANSA-Romë-Itali. Eksperiencë Pune:Revista Shqipëria sot Kryeredaktore e Revistës Kult
Shefe e Departamentit Social-Kulturor në ATSH, Kryeredaktore e Departamentit të Lajmeve në ATSH, Realizuese e Skenariste e një seri emisionesh e dokumentaresh televizive dhe spektakeleve të realizuara në TVSH, TVA, TVKlan.Kryeredaktore e gazetes TIFF 2003-200 në Festivalin Kombëtar të Filmit (2000)

Flora Nikolla has finished University of Tirana, Department of History and Spanish.  branch, literature in translation at Translation House Zaragoza-Spain . She conducted a journalism training course in Italian news agency ANSA-Rome-Italy.
Work experience: Magazine  Albania Today and chief editor of Cult Journal. Head of Social-Cultural Department in ATA, Editor in Chief of Department in ATSH, Manager and script writer of a series of television documentaries emissions and shows conducted in VAT, TVA, TVKlan. 2003-200 Editor in chief of TIFF newspaper at  National Film Festival (2000)
 
Besnik Ajazi
PDF Print E-mail
Exclusive director of Net Vision Studio 2004  2010 (director-producer) Producer of the documentary University 1984 - 1988 Graphic design, picture, and animated film; Master 1990 -  1992 film production and camera (1990-1992); Director of a couple of TV networks    ( ETV, BBF,NTV); Producer of 20 documentaries; Director of 15 documentary-films; Associated professor The Academy of Beautiful Arts ;  Ideator and director of image in 6 national campaigns and 2 international ones; Participant in 6 international festivals; Winner of the special prize given by UNESCO for the unique contribution of the integration of Berat in this organization; Nominated for the "Paolo Orisi D'oro" prize in the Festival of Rovereto Italy and International festival Film Oregon USA 10 edition  ,The 20th edition of Rasegna in the Documentary-film  "Berat - more than 2400 years of civilization"; Has directed the staff of the following documentaries- The Tumulus of Kamenica- Urban Dialog- The dream toward Europe- The peace Knights - 10 years of American fond- Berat - more than 2400 years of civilization- Apollonia, Magna Urbs et Gravis.

Besnik Ajazi drejtor ekzekutiv në studion Net Vision 2004 – 2010 (regjizor-producent) Producent i dokumentarit të Universitetit 1984 - 1988 dizenjator/grafist, pikturë, dhe filma të animuar; Master  1990 - 1992  producent dhe kamera (1990-1992); regjizor i disa televizione  ( ETV, BBF,NTV); producent i 20 dokumentarëve; regjizor i 15 filmave dokumentar; Asistent profesor i Akademisë së Arteve të Bukura;  Ideator  dhe regjizor i imazheve në 6 fushata kombëtare dhe 2 ndërkombëtare; pjesmarrës në 6 festivale ndërkombëtare; Fitues i çmimit special dhënë nga UNESCO për integrimin e qytetit të Beratit në këtë organizatë; Nominuar për çmimin "Paolo Orisi D'oro" në festivalin  e  Rovereto në Itali dhe festivalin ndërkombëtar të filmit në Oregon USA, për 10 edicione , edicioni i 20-të i Rasegna të filmave dokumentar "Berat -  më shumë se 2400 vite civilizim"; Ka drejtuar stafin e dukumentarëve të mëposhtëm- The Tumulus of Kamenica- Urban Dialog- The dream toward Europe- The peace Knights - 10 years of American fond- Berat - more than 2400 years of civilization- Apollonia, Magna Urbs et Gravis.
 


Festival Events

 

Festival Guests