international competition jury (SHORT)
Gentian Koçi
PDF Print E-mail
Was born in 1979, in Tirana. He was graduated in 2009 in film and television directing from the Academy of Film and Multimedia Marubi. He has worked for eight years as a camera operator at TV Klan, a national television channel in Tirana.  His films have participated in several national and international film festivals. The film entitled Antenna  was awarded the prize Best National Film in the International Documentary and Short Film Festival DokuFest, Prizren, Kosovo. His film entitled “Jinx in a jiffy” won the best editing prize in the Student International Film Festival, Early Bird Film Festival-Sofia,  and also a special mention in the international short film competition, Tirana International Film Festival, and  he was winner of the Best Albanian Short Film in Durres International Film Summerfest and Best Editing prize in 9/11 Film Festival in Kosovo. He was member of the jury of the National Competition in Dokufest 2010. Kosovo.

Gentian Rexhep Koçi ka lindur më 1979, në Tiranë. U diplomua në vitin 2009 si regjizor filmi dhe television nga Akademia e Arteve të Bukura dhe  Akademia e Filmit dhe Multimedias Marubi. Ka punuar për tetë vite si operator kameraman në televizionin Klan TV, një kanal kombëtar në Tiranë. Filmat e tij kanë marrë pjesë në festivale kombëtare dhe ndërkombëtare të filmit. Filmi i titulluar Antena mori çmimin Filmi Kombëtar më  i mirë në Filmat Dokumentar Ndërkombëtar dhe në Festivalin e Filmave me metrazh të shkurtër, DokuFest, Prizren, Kosovë. Filmi i tij i titulluar “Jinx in a jiffy” fitoi çmimin më të mirë të montazhit në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit Studentor, festivalin e filmit Early Bird – Sofia, dhe gjithashtu një çmim inkurajues në Kompeticionin Ndërkombëtar të filmit me metrazh të shkurtër, Festivali i Filmit Ndërkombëtar në Tiranë,  si dhe ka qënë fitues i Filmit Shqiptar më të mirë në Filmin Veror Ndërkombëtar të Durrësit  dhe çmimin më të mirë inkurajues të 11 Shtatorit në Festivalin e Filmit, Kosovë. Ka qenë anëtar jurie në Kompeticionin Kombëtar të Dokufest 2010. Kosovë
 
Burbuqe Berisha
PDF Print E-mail
Born in Skopje FYR Macedonia. She finished University of Arts, branch film director at University of Pristina, Kosovo. She completed MA in the same Faculty for film director and production. She has realised a number of short films, documentaries, TV and theatrical performances, is the winner of several awards in film festivals and theater with an international character. She worked for a year and a half as a manager in the ABC cinema, for four years worked as a producer in KosovaFilm and as a engaging professor at the Faculty of Arts acting before the camera, she has been a member of many professional juries at international film festivals. Currently she is director at the National Theater of Kosovo and Abfilm lead production.

E lindur në Shkup FYROM Maqedoni . Ka përfunduar fakultetin e Arteve dega Regji Filmit ne Universitetin e Prishtinës Kosovë. Ka përfunduar magjistraturë në po ketë fakultet për regji filmi dhe producion. Ka krijuar një numër te konsiderueshëm të filmave me metrazh te shkurtër, dokumentarë dhe televiziv dhe shfaqjeve teatrore, është fituese e disa  shpërblimeve në festivalet e filmit dhe teatrit  me karakter ndërkombëtar . Ka punuar për një vit e gjysëm si menaxhere  në kinema ABC , për katër  vite punojsi producente ne KosovaFilm dhe profesor i angazhuar në Fakultetin e Arteve në lëndën aktrim para kamerës , ka qenë anëtare e jurive profesionale në shumë festivale filmi me karakter ndërkombëtar . Aktualisht është drejtore në Teatrin Kombëtar te Kosovës dhe udhëheq produksionin  Abfilm .
 
Shpend Bengu
PDF Print E-mail
Diplomuar si Piktor - Grafist në Akademinë e Arteve të Bukura,  Tiranë. 2002  2005 : Pedagog i teknikave artistike nëpërmjet aplikimit të mjeteve informatike në kurset e Masterit të Multimedias të organizuara nga Universiteti i Kalabrisë. Shkurt 1997   2002    Profesionist i lirë.Gusht 1996   Shkurt 1997   Dekan i Fakultetit të Arteve Vizive në Akademinë e Arteve të Bukura të  Tiranës dhe profesor i grafikës, vizatimit, pikturës dhe i teorisë së komunikimit. Mars 1987  Korrik 1996  Pedagog në Liceun Artistik të Tiranës, në lëndët: pikturë, vizatim, grafikë dhe histori e shkrimit.Korrik 1986  Mars 1987  Piktor Grafist në Zyrën e Dezajnit të Ministrisë së Tregtisë.Shtator 2006  Fitues i Çmimit për Pikturën në Bienalen e Artit Kontemporan në Austri  Klagenfurt. Dhjetor 2005  Fitues i Çmimit “Best Experimental Film”   TIFF Tirana Film Festival  Edicioni i Tretë.

Graduated as Graphic Painter at the Academy of Fine Arts.  Tirana Albania.EMPLOYMENT RECORD. 2002  2005. Professor of artistic techniques through the application of the informatics means in the Master Multimedia courses organised by the University of Calabria.  February 1997  2002  Freelance artis. August 1996 - February 1997, Dean  of the Academy of Fine Arts in  Tirana, and professor of Graphic Design, Painting, and Theory of Communication. March 1987 - June 1996:  Artistic Lyceum, Tirana-Albania. Teacher of Painting, Drawing, Graphic Design, Letterform History. July 1986 - March 1987: Ministry of Internal Trade Tirana-Albania; Graphic Designer. September 2006  Winner of the price of the Painting in the Biennale Austria for the Contenporary Art, Klangenfurt.  December 2005  Winner of the price “Best Experimental Film”  TIFF Tirana Film Festival  Third Edition.
 


Festival Events

 

Festival Guests