international competition jury (FEATURE)
Boris Mitic
PDF Print E-mail
Was born in Leskovac, southern Serbia. He worked as Professional journalist when he Decided to buy a camera and make his first film “Pretty Dyana” on his home computer. The film, describing the life of Roma in the outskirts of Belgrade through a story of Citroen car model, which they use to collect recyclable garbage for a living, became popular at festivals (over 60 in total) and received 11 awards. He also directed “UNMIK Titanik”, a documentary about 100 Serbs trapped for four years in a building under UN protection from retaliating attacks by Albanians in the capital of post-war Kosovo. His third film, “Goodbye, how are you?”about the phenomenon of Serbian satirical aphorisms, premiered in 2009 and has already received several festival awards.

Boris Mitic ka lindur në Leskovac, në Serbinë perëndimore. Ka punuar si gazetar profesional deri kur ai vendosi të blinte një kamera dhe bëri filmin e parë të tij “Pretty Dyana” në kompjuterin e shtëpisë. Filmi, përshkruan jetën e Romës në kufijtë e Beogradit nëpërmjet historisë së citroen, një model makine , që mblidhnin plehra të ricikluara  për të jetuar,  u bë i njohur në festival (rreth 60 në total) dhe fitoi 11 çmime. Ai gjithashtu ka drejtuar  “UNMIK Titanik”, një dokumentar për 100 Serb të zënë në kurth për katër vite në një ndërtesë nën mbrojtjen e Bashkimit Europian nga reagimet e sulmeve nga Shqiptarët në qendër të pas luftës së Kosovës . Filmi i tij i tretë “Goodbye how are u? “ rreth fenomenit të aforizmave satirike Serbe, të premierës së tij të vitit 2009 dhe ka marrë disa çmime nga festivalet e ndryshme.
 
Jean-Bernard Tomasson
PDF Print E-mail
He directed: Tchim’bélé, :Locked in their fear of others, they rebuilt a world in the heart of Africa. But outside, the water is rising inexorably. John Felton :A dramatic camera, located in 1628, adapted from a passage of "Three Musketeers" No limit: What remains to be done when we won it all? Confronter is the ultimate test, just lose it again. Texte ! How to find genuine feelings when Hermione has to play on stage. Le grand voyage:  A young Cigogneau born in Alsace discovers her African roots and fate of migrants.
Realized: Sandrine Bonnaire, un désir de film: Documentary (shooting) 2010 Mosaic Films. A portrait of the actress who will make his first film, based on its history, Claude Chabrol l'enfant libre: 52mn documentary films Mosaic 2008. A playful and serious portrait of the filmmaker, focusing on the influence of his youth on his work,  Texte !: Fiction 7mn Extravaganza 2002 (See above)

Realizoi: Tchim’bélé,: Mbyllur në frikën e tyre nga të tjerëve, ata rindërtuan një botë në zemër të Afrikës. Por jashtë, uji është në rritje të pamëshirshme. John Felton, metrazh I gjatë: Një kamera e dramatike,  datuar në 1628, të përshtatur nga një pasazh i "Tre Musketeers".No limit, metrazh I gjatë: Çfarë mbetet për t'u bërë, kur i kemi fituar të gjitha? Përballja është testi i fundit, vetëm humbeni përsëri. Texte ! metrazh I shkurtër: Si mund ta gjej ndjenjën e vërtetë kur Hermione ka për të luajtur në skenë. Le grand voyage metrazh I gjatë, animacion: Një Cigogneau i ri i lindur në Alsace zbulon rrënjët e saj Afrikane dhe fatin e emigrantëve. Ka realizuar: Sandrine Bonnaire, un désir de film: Dokumentare (xhirime), 2010 Mozaiku i Filmit. Një portret aktorësh të cilët do të bëjnë filmin e tij të parë, bazuar në historinë e  tij. Claude Chabrol l'enfant libre: 52mn filma dokumentar Mozaiku 2008. Një portret i gjallë dhe serioz i regjisorit, duke u fokusuar në ndikimin e rinisë në punën e tij. Texte !Fiction 7mn Ekstravagadja 2002 (Shih më sipër)
 
Fatos Berisha
PDF Print E-mail
Is Artistic director and co-founder of Prishtina International Film Festival. He is film, television and theatre director educated in Academy of Arts in Kosovo where he got an MA.
He's also an attendee of various professional courses in London, including the Royal Court Theatre course for Directors held in 2000 and National School for Film and Television, UK. Berisha has worked on many projects in theatre, television and film, including directing of 260 episodes of a very famous Kosovar sitcom "Familja Moderne" broadcast in public television of Kosova. During the Kosovo war, as refugee in Macedonia, he co-founded 'Dodona Theatre in Exile' and directed a play for children with guest star Oscar winner Ms.Vanessa Redgrave. That play was performed for kosovar children at refugee camps in Macedonia. He's also co-founder of Urban Theatre of Prishtina. His latest theatre productions 'Death and the Maiden' has won several awards through Balkans festivals. He has also managed many various marketing and political communication campaigns as the creative director of his business - PR and Marketing company  B2  PR & Media Solutions.

Fatos Berisha është Drejtor artistik dhe bashkëthemelues i Prishtina International Film Festival. Është shkolluar për regji filmi,televizioni dhe teatri në Akademinë e Arteve në Prishtinë, ku edhe magjistroi. Ai ka vazhduar shkollimin në kurse të ndryshme profesionale në Britani të madhe, përfshirë ate në Royal Court Theatre në Londër dhe në National School for Film and Television, Londër. Berisha ka punuar në shumë projekte në teatër, television dhe film, duke përfshirë edhe regjizurën e 260 episodave të serialit të njohur kosovar 'Familja Moderne' për Radio Televisionin e Kosovës. Gjatë luftës së Kosovës,  ka qenë bashkëthemelues I 'Teatri Dodona në Ekzil' dhe bëri regjinë e shfaqjes për fëmijë ku luajti edhe aktorja me famë botërore, fituesja e cmimit Oscar, Vanessa Redgrave, shfaqje kjo që udha në kampet e refugjatëve kosovar në Maqedoni. Ai është bashkëthemelues I Teatrit Urban Prishtinë, dhe shfaqja e fundit e tij 'Vdekja dhe Vasha' fitoi në disa festivale në Ballkan. Ai poashtu, menaxhoi shumë fushata marketingu dhe politike si drejtor kreativ i kompanisë së tij për PR dhe marketing  B2  PR and Media Solutions.
 


Festival Events

 

Festival Guests