Albanian competition jury
Gjergj Kalaja
PDF Print E-mail
(1985)
Filloi studimet per Rusisht-Spanjisht ne fakultetin e Gjuheve te Huaja ne Tirane, per ta nderprere vetem nje vit me vone. Pas nje tentative te shkurter ne Fakultetin e Gazetarise, ai vendosi serish te abandonoi gjithcka per pasionin e tij te hershem, kinemane. Sot Gjergji eshte student i vitit te trete ne akademine e arteve ne Tirane ne degen regji filmi. Filmat e tij, pergjithesisht mbartin nje natyre autobiografike. Gjergji ka realizuar disa filma dhe dokumentare me metrazh te shkurter. Nder keta do te permendim Skica Endrrash (2007), Piano (2007), Tunel (2008), Dokumentari qe u be vete! (2009). Gjergji eshte pjesemarres i rregullt i festivaleve te filmit te shkurter ne rajon dhe Europe.

Gjergj Kalaja (1985) began the University of Foreign Languages, studying Russian and Spanish language, and quiet from the University just one year. Subsequently of another effort at University of Journalism, he decided to abandon his early passion, cinema. Today Gjergj is a student of film direction on the third year, at Fine Arts Academy.  His movie has an autobiography nature. Gjergji has made some documentaries and short movies. Alongside can be mentioned Skica Endrrash (2007), Piano (2007), Tunel
(2008), Dokumentari qe u be vete! (2009). Gjergji is a ordinary participant of national shorts films festivals and Europe.
 
KUSHTRIM BEKTESHI
PDF Print E-mail
Lindur në Kumanovë, 1982
- Diplomuar në vitin 2008 në Fakultetin e Artit Dramatik-Shkup, drejtimi regji teatri, në klasën e prof. Sllobodan Unkovski, me shfaqjen “VOJCEKU” nga Georg Bihner. Regjisor i shfaqjeve:
-“KURTHI I VDEKJES” nga Ira Levin, produksion i SUBCULT, 2009. - “FIGARO SHKURORËZOHET” nga Odon von Horvath, produksion i Teatrit Nacional Maqedonas, 2008.
- “VOJCEKU” nga Georg Bihner, produksion i Teatrit Shqiptar Shkup, 2008.  - “LABIRINTHET E KUJTESËS” nga Avni Halimi, koproduksion në mes Extrem Production dhe Teatri Shqiptar-Shkup, 2007. - “AKUARIUMI” nga Refet Abazi, produksion i Teatrit Shqiptar-Shkup, 2006.
Ass.regjisor në: - Filmin e metrazhit të gjatë “LINDJE-PERËNDIM-LINDJE” me regji nga Gjergj Xhuvani, si ass.regjisor i dyte gjatw periudhws sw xhirimeve në Ohër, Maqedoni, 2008. - Dy episoda në filmin serik “JETA E NJË TOKE” xhiruar në Prishtinë, 2002. Bashkëpuntor në proektin:- “TEATRI I DALLIMIVE-TEATRI INTERKULTUROR” organizuar nga Instituti i Teatrologjisë, Fakulteti i Artit Dramatik-Shkup, 2003/2004.

KUSHTRIM BEKTESHI born in Kumanovë, 1982
He was graduated in 2008 from the Art- Dramatic Faculty of Shkup, in theatre direction in the class of Professor Sllobodan Unkovski, with “VOJCEKU” scream of Georg Bihner.
Screaming director:  -“KURTHI I VDEKJES” from Ira Levin, production of SUBCULT, 2009.
- “FIGARO SHKURORËZOHET” from Odon von Horvath,  Macedonian  National Theatre production , 2008. - “VOJCEKU” from  Georg Bihner, production of Albanian- Shkup Theatre,
2008.  - “LABIRINTHET E KUJTESËS” from Avni Halimi, co-production by Extrem Production and Albanian- Shkup Theatre, 2007.
- “AKUARIUMI” from  Refet Abazi, production of Albanian- Shkup Theatre , 2006. Co-  Director of:  Feature film  “LINDJE-PERËNDIM-LINDJE” directed by  Gjergj Xhuvani, as co-second director during the shooting process in Ohër, Maqedoni, 2008.  -Two episodes of the serial film “JETA E NJË TOKE” shooting in Prishtinë, 2002. Co-collaborator in the project :
- “TEATRI I DALLIMEVE-TEATRI INTERKULTUROR” organized by  Teatrology Institute , Faculty of Dramatic Art -Shkup, 2003/2004.
 
Besnik Bisha
PDF Print E-mail
At 1987  1989  Post Graduated Course for Casting, High Institute of Arts, Tirana. 1978  1982  High Institute of Arts, DRAMA.  Professor near the Movie Department, University of Arts, Tirana;
2005 - 2005  Producer in the Movie House “B&G Film Pro”; 2005 2006 Caster of the movie “Traffic light”; 2004  Producer  caster of the movie “Mao Ce Dun”; 2002  2003  Director of “AlbaFilm” Studio; 2001  Caster in Top Channel TV; 2001  Producer of the movie “Edeni i braktisur”; 1999  Documentary on the evacuation of the Kosovo people “Kosovo 99”; 1998  Producer of the movie “Porta Eva”; 1996  Producer in the Movie House “B&G Film Pro”; 1996  Caster and Producer in the National Center of  Cinema; 1993  1996  Caster of Alba Film Studio; 1981  1993  Ass. Caster of Kino  Studio; 1987  1989  Post Graduated Course for Casting, High Institute of Arts, Tirana. 1978  1982  High Institute of Arts, DRAMA.

Në vitin 1987- 1989 i diplomuar si aktor, në Institutin e Lartë të Arteve , Tiranë.  Në vitet 1978-1982 Instituti i Arteve, Dramë.  Pedagog pranë departamentit të filmit, në Universitetin e Arteve , Tiranë: në vitin 2005-2005 producent në shtëpinë filmografike “B&G Film Pro”; në vitet 2005-2006 drejtor i filmit “Traffic light”; në vitin 2004 producent i filmit “Mao Ce Dun”; Në vitin 2002 2003 drejtor i studios “AlbaFilm”; në vitin 2001 producent në kanalin Top Channel; producent  i filmit Edeni i braktisur”; në vitin 1999 ka bërë një dokumentar për popullin e Kosovës “Kosova 99”; 1998 producent i filmit “Porta Eva”; në vitin 1996 producent në shtëpinë filmografike “B&G Film Pro”;  në vitin 1996 aktor dhe producent në qëndrën kombëtaretë kinemasë.  Në vitin 1993 1996 drejtor i studios Alba Film; në vitet 1981 1993 co-producer i Kino Studio; në vitet 1987 1989 i diplomuar pëe kursin e aktrimit , Instituti i Lartë i Arteve, Tirana.  Në vitet  1978 1982 Instituti i Lartë i Arteve, Dramë
 


Festival Events

 

Festival Guests