International Competition Jury (FEATURE)
Nick Holdsworth
PDF Print E-mail
Has a post-graduate diploma in newspaper journalism from London's City University. Here are his tips on getting into journalism school. Ambitious and itching to get into the hurly-burley of the 'real' world of journalism, I had not planned to go to journalism school after graduating from Nottingham University. With a few stories published in national newspapers under my belt, summer work on a local paper, a student journalism prize and a year as editor of the, ahem, appropriately named college paper Bias to my credit, I had stars in my eyes and another year of study did not figure among them.

Ai është diplomuar në gazetari nga Universiteti I Londrës. Këto janë informacionet për hyrjen në shkollën e gazetarisë. Ambicioz edhe I etur  për të hyrë në botën reale të papenetrueshme të gazetarisë, nuk kisha planifikuar të shkoja për gazetari pasi u diplomova nga Universiteti I Nottingham. Me disa histori të publikuara nga gazetat kombëtare për mua, puna në verë për një gazetë lokale, çmimi I studentit të gazetarisë dhe një vit si editor I gazetës skërmitje  e quajtur posaçërisht  gazeta lokale e paragjykimit të krediteve të mia, unë kisha yje në sytë e mi dhe një vit tjetër studimesh nuk më bënte përshtypje.
 
Michele Levieux
PDF Print E-mail
Born in Paris in 1946, she is film critic in theoretical reviews as Ecran, la Revue du cinéma... before writing in Révolution then in l'Humanité, a French daily where she is specialized in the interviews with the biggest film-makers of the world. She organizes retrospectives of films and venues of personalities in international festivals in Russia, Kazakhstan, Brazil or Egypt. During several years, she animated a festival named Aimer le cinéma (To Love Cinema) presenting the films of the pioneers for the first time in Russia. She is a co-founder and artistic director of the Festival Cinéma et Politique (Cinema and Politics) the first edition of which has taken place in Tours (France) last October.

E lindur në Paris në vitin 1946, ajo është një kritike filmash në vlerësimin teorik si Ecran, la Revue du cinéma... përpara se të shkruante për Révolution dhe më pas për  l'Humanité, një gazetë ditore ku ajo është e specializuar në intervistat me producentët më të mëdhenj të botës. Ajo organizon retrospektivën e filmave dhe skenarin e personazheve të festivaleve ndërkombëtare në Rusi, Kazakistan,Brazil ose Egjipt. Gjatë disa viteve, ajo I dha jetë një festivali të quajtur Aimer le cinéma (Ta duash Kinemanë) duke prezantur filmat e pionerëve për herë të parë në Rusi. Ajo është themeluesja dhe drejtoresha artistike e festivalit Cinéma et Politique (Kinemaja dhe Politika) edicioni I parë I cili mori pjesë në turin e Francës Tetorin e shkuar.
 
Joshua Jacob Marston
PDF Print E-mail
Born 13 August 1968 is an American screenwriter and film director best known for the film Maria Full of Grace. Born in California, he graduated from Beverly Hills High School. Marston worked in Paris as an intern for Life, then for ABC News during the Gulf War.[1] He returned to the United States and earned a master's degree in Political science from University of Chicago in 1994 before earning a Master of Fine Arts in film at New York University. Marston also directed an episode of Six Feet Under. Marston directed a segment of the collective film New York, I Love You.


I lindur në Gusht të vitit 1968 ai është një skenarist dhe regjizor i filmit  shumë të njohur Maria Full of Grace. i lindur në Kaliforni, u diplomua në shkollën e mesme Beverly Hills. Marston ka punuar në Paris si punonjës  i sigurimeve shëndetsore, pastaj për ABC Neës gjatë Luftës së Gjirit. Ai u kthye në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mori një diplomë masteri në Shkencat Politike nga Universiteti i Chicagos në vitin 1994 përpara se të merrte një master në Artet e Bukura të Filmit në Universitetin e New York-ut. Marston gjithashtu drejtoi edhe episodin Six Feet Under. Marston drejtoi disa nga filmat e New York, I Love You.
 
Bujar Alimani
PDF Print E-mail
Bujar Alimani was born in Patos, Albania in 1969. He studied painting and stage direction at Academy of FINE ARTS in Tirane. In 1992 he immigrated in Greece. He worked as an assistant director in several Greek films. He lives and works in Athens. He lives and works in Athens. In 2002 he finished his first short film, KATOI ("The Kennel"), which took part in many international film festivals ( Drama-Greece, Venice -Italy, La Ciotat -France, La shorts -Hollywood/USA, Sidney -Australia, Tehran - Iran, Barcelona-Spain etc ). and won: -Best Balkan Film Drama Film Festival 2002 -2th Award Auburn Int Film Fest, Sidney, Australia -The Best Albanian Film-1st Int Film Festival Tirana 2003.

Bujar Alimani ka lindur në vitin 1969 në Patos, Fier, Shqipëri. Ai ka studiuar piktorë dhe regjizurë në Akademinë e Arteve të Bukura në Tiranë. Në vitin 1992 emigron për në Greqi. Ka punuar si asistent regjizor në disa filma të ndryshëm Grek. Ai jeton dhe punon në Greqi. Në vitin 2002 përfundoi filmin e parë të tij ,  KATOI ("The Kennel"), I cili ka marrë pjesë në festival të ndryshme ndërkombëtarë si ( Drama-Greece, Venice -Italy, La Ciotat -France, La shorts -Hollyëood/USA, Sidney -Australia, Tehran - Iran, Barcelona-Spain etc ). Dhe ka fituar çmimet : -Best Balkan Film Drama Film Festival 2002 -2th Aëard Auburn Int Film Fest, Sidney, Australia -The Best Albanian Film-1st Int Film Festival Tirana 2003.
 
Ben Rivers
PDF Print E-mail
Ben Rivers born in Somerset lives and works in London. He has screened his films in International Film Festivals and Art Spaces worldwide and received commissioning awards from The Arts Council of England, London Artists Film and Video Awards and The Netherlands Film Fund. His two recent works 'This is My Land' and 'The Coming Race' were included in 'if' at Bloomberg Space in March this year. Rivers' on going project 'The Brighton Cinematheque', which he co-founded in 1996, is a regular screening programme of recent and historical works, which highlight his interests in dealing with the complex strategies to convey cinematic histories within film making. Included in the ICA's Nought to Sixty programme Rivers held a unique screening drawing from his own ideas and fellow artist film-maker friends.

Ben Rivers ka lindur në Somerset, punon dhe jeton në Angli. Ai ka shfaqur filmat e tij në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit dhe hapsirat e artit kudo në botë dhe ka marrë çmimet e jurisë nga Arts Council të Anglisë, , London Artists Film dhe Video Aëards dhe The Netherlands Film Fund. Punët e tij të fundit 'This is My Land' dhe The Coming Race' u futën në “në qoftë se” në hapsirën Bloomberg në mars të këtij viti. Projekti në vazhdim Rivers' si edhe 'The Brighton Cinematheque' I cili u themelua në 1996, është një program I rregullt që shfaq punë të së tashmes dhe historisë, I cili vlerëson interesin e tij në bashkëpunimin e strategjive komplekse për të transformuar historinë kinematografike sëbashku me regjinë. Përfshirë këtu edhe programet  ICA's Nought to Sixty dhe Rivers të ciliët përmbajnë vizatime të shfaqura nga idetë e tija dhe nga shokët e tij regjozor.
 


Festival Events

 

Festival Guests