Awards 2012
PDF Print E-mail

 

FEATURE CATEGORY

The Best Feature Film / Filmi më i Mirë me Metrazh të Gjatë

SIBERIA, MONAMOUR by Slava Ross / Russia / 105’

Motivation / Motivacioni

A capturing elegy, narrated in the best cinematic tradition of Russian style.

Një elegji prekëse, e treguar në traditën më të mirë kinematografike të stilit Rus.


The Best Director/ Regjisori më i mirë

Srdjan Dragojevic / THE PARADE / Serbia

Motivation / Motivacioni

For the ability of the director to treat some serious topics with extreme lightness and irony.

Për aftësinë e regjisorit për të trajtuar tema serioze me lehtësi ekstreme dhe ironi.

 

 

The Best Screenplay/ Skenari më i mirë

Waldemar Krzystek, Krzysztof Kopka / 80 MILLION / Poland

Motivation / Motivacioni

An episode of the recent history of eraser Europe, turned in a clear and direct film narrative.

Një episod i historisë së Evropës u kthye në një film-tregim të qartë dhe të drejtpërdrejtë.

 

 

The Best Cinematography / Fotografia më e Mirë

Yury Rayskiy / SIBERIA, MONAMOUR / Russia

Motivation / Motivacioni

A very suggestive usual atmosphere, that bring some additional meaning to this story of loneliness and depression.

Një atmosferë sugjestive shumë e zakonshme, që i sjell një kuptim të shtuar kësaj historie, vetmie dhe depresioni.


The Best Editing “LUC BARNIER”/ Montazhi më i mirë “LUC BARNIER”

Petar Markovic / THE PARADE / Serbia

Motivation / Motivacioni

A really good sense of rhythm that keeps the audience prisoner of the story.

Një sens shumë i mirë ritmi, që i mban shikuesit të lidhur pas ngjarjes.


The International Jury of Feature Film TIFF 2012:

Vladimir Blazevski (Macedonia), Marian Tutui (Romania), Massimo Forleo (Italy)


SHORT CATEGORY

The Best Short Fiction / Filmi më i Mirë i Shkurtër Artistik

THAT WASN'T ME by Esteban Crespo Garcia / Spain / 24'

Motivation / Motivacioni

The jury decides to award this film for the impressive actors’ performance, the style, and the excellent use of all cinematographic elements, put on the service of a very powerful story about a real existing problem that we must not ignore.

Juria vendosi t'i japë këtij filmi këtë çmim për rolin mbresëlënës të aktorëve, stilin dhe përdorimin e shkëlqyer të gjithë elementëve kinematografikë, që vihen në shërbim të një historie shumë të fuqishme, për një problem të vërtetë ekzistues, që ne nuk duhet ta injorojmë.


Special Mention / Çmim Special

THE WEDDING by Marina Seresesky / Spain / 12'

Motivation / Motivacioni

The jury was impressed by the high quality of the selected films, and the decision was very difficult. For this reason we decided to give a special mention to The Wedding for the power of joy and hope that embraces those so difficult situations such as the separation of families due to immigration.

Juria ishte e impresionuar nga cilësia e lartë e filmave të përzgjedhur dhe vendimi ishte shumë i vështirë. Për këtë arsye ne kemi vendosur për t'i dhënë një çmim special filmit "Dasma", për fuqinë e gëzimit dhe shpresës që përqafon ato situata aq të vështira, të tilla si ndarja e familjeve për shkak të emigracionit.


The Best Short Documentary / Filmi më i Mirë i Shkurtër Dokumentar

ANOTHER NIGHT ON EARTH by David Munoz / Spain / 28'

Motivation / Motivacioni

Considering the big changes taking place around the globe, the jury decides to award a film that was able to present in an almost cinema-verité style, enormous changes on people lives with clear references on well-known feature films.

Duke pasur parasysh ndryshimet e mëdha që po ndodhin rreth e rrotull globit, juria vendosi të japë këtë çmim këtij filmi, që ishte në gjendje të paraqesë pothuajse në një kinema-verité style, ndryshimet e mëdha në jetën e njerëzve me reference të qarta të filmave artistikë.


Special Mention / Çmim Special

A STORY FOR THE MODLINS by Sergio Oksman / Spain / 26'

Motivation / Motivacioni

On the other hand, the jury strongly believes that new innovative aesthetic approaches in all cinematographic works are worthy of an award.

Nga ana tjetër, juria beson fuqimisht se qasjet e reja inovative estetike të përdorura në të gjitha veprat kinematografike janë të denja për një çmim.

 

The Best Short Animation / Filmi më i Mirë i Shkurtër i Animuar

Oh Willy... by Emma De Swaef & Marc James Roels / Belgium / 16'

Motivation / Motivacioni

The jury was impressed by the use of materials used to create the characters and the sets, the stop-motion technique, the fantasy and poetry of the storytelling.

Juria u impresionua nga përdorimi i materialeve të përdorura për të krijuar karakteret dhe skenografinë, nga teknika stop-motion, fantazia dhe poezia e të rrëfyerit.


The Best Short Experimental / Filmi më i Mirë i Shkurtër Eksperimental

HOW I LOST MY WINGS by Ivan Tasic / Serbia / 22'

Motivation / Motivacioni

For a research on cinematographic language, the emotion and the innovative concept, the jury decided to award this film that responds to these three main axes that the experimental film ought to fulfill.

Për një hulumtim në gjuhën kinematografike, me emocion dhe koncept inovativ, juria vendosi t'i japë këtij filmi këtë çmim, që i përgjigjet këtyre tri akseve kryesore që një film eksperimental duhet të përmbushë.

 

The International Jury of Short Film TIFF 2012:

Elektra Venaki (Greece), Blerta Zeqiri (Kosova), Stefania Casini (Italy)

 

The First Short Film "RON HOLLOWAY" Award /

Çmimi "RON HOLLOWAY" për Filmin e Parë të Shkurtër më të Mirë

TOUCH ME by Pascal Roy / France / Fiction / 18'

Motivation/ Motivacioni

Për ndjeshmërinë e hollë gjatë narracionit artistik dhe gjetjen e dimensioneve të pakufishme të dashurisë për njeriun.

Exquisite sensitivity in the narrative art and finding infinite dimensions of the love for the human being.


Best Film In Albanian / Filmi më i Mirë në Shqip

SISTRESS by Birol Urcan / Kosova / Fiction / 21’

Motivation/ Motivacioni

Një komedi karakteri, që të krijon përshtypjen e një komedie noble të bazuar në një humor fin dhe delikat, me situata goditëse të papritura. Një film që sjell në ekran një copë jete plot vërtetësi, duke ndërtuar marrëdhënie njerëzore e karaktere të gjalla.

A comedy of character, which gives the impression of a comedy noble based on a delicate and refined humor, with striking situations. A movie that brings to the screen a real piece of life, building human relations and lively characters.


The Jury of Film In Albanian TIFF 2012:

Robert Aliaj Dragot, Kast Hasa, Koloreto Cukali

 

Media Award / Çmimi i Medias

DYLAN'S ROOM by Layke Anderson / UK / Fiction / 15'

Motivation/ Motivacioni

Për guximin në eksplorimin e ndjenjave prindërore dhe aftësinë për të ndërthurur me elegancë realitetet objektive dhe subjektive.

For the audicity in exploring the complexity of parental feelings and the ability to elegantly blend the objective and subjective reality.


The Jury of Media TIFF 2012:

Maks Velo, Rajmonda Nelku (Sallaku), Ridvan Peshkëpia

 


100 years of indipendence Award/ Cmimi i 100 vjetorit te pavarsise

DJEMTE E PERCARE TE AMERIKES by Sokol Balla / Albania/ Documentary/68'

 

 

Audience Award / Çmimi i Publikut

GREENGOLD by Pierluigi Ferrandini / Italy / Fiction / 19'

 

 

Festival Events

 

Festival Guests