Vukovar(s)

 

Vukovar(s)

Vukovar(ët)

 

by TIMOTHÉE DEMEILLERS

 

There are some towns that no one hears about, that no one ever mentions, that no one even knows exists. Then, one day, the same town suddenly appears in the global conscience, on the television, on the Internet, in casual conversation, its name repeated by military officers above a map marked in red and by media eager for the next juicy event to beam into people’s homes. Vukovar is one of those towns, for the worse.

Ekzistojnë disa qytete për të cilat s’ka dëgjuar askush, të cilat s’i përmend askush dhe askush s’është në dijeni për ekzistencën e tyre. Më pas, një ditë, papritur i njëjti qytet tërhoqi vëmendjen botërore, në televizor, internet, bisedat e rastit, emri i tij u përsërit nga oficerët ushtarak sipër një harte të shënuar me të kuqe dhe nga media që priste ndodhinë e radhës për ta çuar në shtëpitë e njerëzve. Vukovari është një nga ato qytete, për keq.

 

2016 | France | 53’

 

Festival Events

 

Festival Guests