Umudugudu! Rwanda 20 Years On

 

Umudugudu! Rwanda 20 Years On

Ruanda pas 20 vitesh

 

by GIORDANO COSSU

 

Rwanda, twenty years on: former genocide killers and survivors live together once again in former or newly built umudugudus (villages). Haunted by their past and fearing an uncertain future, how is life together, when your neighbour is the one who killed your family?

Ruanda, pas 20 vitesh: ish-autorët e gjenocidit dhe të mbijetuarit  jetojnë sërish bashkë në fshatrat e vjetra apo ato të reja që janë ndërtuar. Të përndjekur nga e shkuara, të trembur nga e ardhmja e pasigurt dhe nga mënyra se si mund të jetë jeta së bashku, kur fqinji është ai që ua vrau familjen?!

 

2015 | Israel, Italy | 56’

 

Festival Events

 

Festival Guests