Time Simply Passes

 

Time Simply Passes

Koha kalon

 

by TY FLOWERS

 

Time Simply Passes is a film about James Joseph Richardson, an orange picker in Florida who was wrongfully convicted of murdering his seven children in 1967.

“Koha kalon” është një film që flet për jetën e Xhejms Xhosef Riçardsonit, një vjelës portokajsh në Florida që gabimisht u dënua për vrasjen e 7 fëmijëve të tij në vitin 1967.

 

2015 | USA | 56’

 

Festival Events

 

Festival Guests