The Unidentified

 

The Unidentified

Të Paidentifikuar

 

by MARIJA RISTIÇ, NEMANJA BABIC

 

The Unidentified follows two story lines that focus on large-scale state-sponsored wrongdoing – war crimes in four Kosovo villages and the subsequent cover-up operation. Both victims and perpetrators recall gruesome memories of the attacks, when scores of ethnic Albanian civilians were killed by Serbian forces in the course of a few days in the spring of 1999.

“Të paidentifikuar” ndjek dy linja historish që përqendrohen në krimet masive të luſtës të financuar nga shteti në katër fshatra të Kosovës dhe mbulimin

e mëvonshëm të operacionit. Si viktimat ashtu edhe sulmuesit sjellin në vëmendje kujtimet e tmerrshme të sulmeve, kur banorët etnikë shqiptarë u vranë nga forcat serbe brenda pak ditëve, në pranverën e vitit 1999.

 

2015 | Serbia | 39’

 

Festival Events

 

Festival Guests