I Can Speak

 

I Can Speak

Unë flas

 

by MIRZA SKENDERAGIÇ

 

Four people with a speech impediment, return to their past to the moment when they started to stutter. By talking, they remember.

Katër njerëz me vështirësi në të folur rikthehen në të kaluarën, në momentin kur filluan të belbëzonin. Duke folur, ata rikujtojnë!!

 

2015 | Bosnia and Herzegovina | 35’

 

Festival Events

 

Festival Guests