Extraordinary People

 

Extraordinary People

Njerëz të jashtëzakonshëm

 

by ORHAN TEKEOGLU

 

People living in Turkey`s eastern Black Sea region, along with their traditions, unique lifestyle and uncommonly practical solutions for life, mostly take us into either deep thinking or hilarious laughter.

Njerëzit që jetojnë në rajonin lindor të Turqisë në Detin e Zi, bashkë

me traditat e tyre, mënyrën unike të jetesës dhe zgjidhjet e pazakonta  praktike të jetës, kryesisht na bëjnë të mendojmë thellë ose të qeshim me lot.

 

2015 | Turkey | 30’

 

Festival Events

 

Festival Guests