End of the World

 

End of the World

Fundi i botës

 

by Monika Pawluczuk

 

The End of the World is an intimate, creative and very immensely visual documentary where couple of stories weave into one narrative during one night. In a big city, many people are joined in one need - troubled by loneliness, they want to talk to someone. Some of them call an emergency number 112, even if it’s not really necessary, others call the radio.

“Fund i botës” është një dokumentar intim, kreativ dhe shumë vizual ku disa histori thuren në rrëfimin e një nate. Në një qytet të madh, shumë njerëz bashkohen nga një nevojë e përbashkët, të pushtuar nga vetmia, ata duan të flasin me dikë. Disa prej tyre telefonojnë urgjencën, 112-n, edhe nëse s’është e nevojshme, dhe të tjerë telefonojnë radion.

 

2015 | Poland | 40’

 

Festival Events

 

Festival Guests