Brave bunch Children of Warsaw Uprising

 

Brave bunch Children of Warsaw Uprising

Grupi i fëmijëve të guximshëm të Revoltës së Varshavës

 

by TOMASZ STANKIEWICZ

 

The Uprising through children’s eyes. When the Warsaw Uprising started in 1944, thousands of children lived in the city. Brave Bunch is about those who survived. A hybrid documentary by Tomas Stankiewicz tells a story of heroic and tragic 63-day struggle to liberate Warsaw from Nazi Germany occupation during World War II from a child’s perspective.

Revolta përmes syve të fëmijëve. Kur Revolta e Varshavës nisi në vitin 1944, mijëra fëmijë jetonin në qytet. “Grupi i guximshëm” i referohet atyre që mbijetuan. Një dokumentar hibrid i Tomas Stankieviczit tregon historinë e luſtës heroike dhe të guximshme 63-ditore për të çliruar Varshavën nga okupimi i nazistëve gjermanë gjatë Luſtës së Dytë Botërore parë me sytë e një fëmije.

 

2015 | Poland | 30’

 

Festival Events

 

Festival Guests