Soela Zani

Born in Gjirokastra in 1980, Soela studied Costume Design & Scenography at the Academy of Fine Arts in Tirana. She worked in the printed media as a photographer and photo editor and from 2007 runs her own studio mostly focused on children and family photographs.

 

 

E lindur në Gjirokastër në vitin 1980, Soela studioi dezinjim kostumesh dhe Skenografi në Akademinë e Arteve të Bukura në Tiranë. Ajo ka punuar në median e shkruar si fotografe dhe në përpunuese e fotografive. Nga viti 2007 ajo drejton studion e saj kryesisht e përqëndruar tek femijët dhe fotografitë familjare.

 

Festival Events

 

Festival Guests