DocuTIFF 2015
PDF Print E-mail

DOCUMENTARY TIRANA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

 

DocuTIFF will take place for the first year in Tirana, this coming May, 9–13, 2015 in the open air Amphitheater and the Black Box theatres of the University of Arts.

The need of this New Festival creation was born after large application number sent during the 12th edition of TIFF 2014. There were about 5,400 films in all categories. It was impossible to show all these qualitative films at TIFF and that is the reason why we thought to devide and create every year new competition for each category such as DocuTIFF, AnimaTIFF, ExpoTIFF, for documentary film, animated and experimental one.

 

We choose to begin with documentary film as need of favorable climate creation in Albania and wider in region for development and cooperation of such productions.

 

DocuTIFF aims to encouraging documentary film production in Albania and to give more chances to our filmmakers finding cooperation and enabling mutual contacts with their colleagues in our region.

 

This edition of DocuTIFF is organized by Adriapol and Albania Art Institute with financial support of the Ministry of Culture of Albania under the auspices of the Albanian National Center of Cinematography (QKK).

 

PROGRAM

Open to any filmmaker from around the world DocuTIFF showcases the very best in documentary cinema from around the world, special programs & screenings, workshops & master classes, retrospectives, homage & tributes, international guests together with Gala Awards and other special events.

 

DocuTIFF invites all documentaries from established and debut filmmakers alike to submit their films in those categories:

 

International Competition

In Albanian Competition

Regional Competition

 

Regional Competition Program is intended for the films produced or co-produced in the following countries: Austria, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Greece, Hungary, Italy, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Romania, Serbia and Slovenia.

 

 


 

 

Rreth:

DocuTIFF 2015

DOCUMENTARY TIRANA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

 

DocuTIFF do të zhvillohet për herë të parë nga data 9 – 13 maj 2015 në Amfiteatrin veror dhe sallat e Black Box pranë Universitetit të Arteve në Tiranë.

 

Nevoja për të krijuar këtë festival të ri lindi si pasojë e një numri të madh aplikimesh gjatë edicionit të 12-të TIFF 2014, rreth 5,400 filma në të gjitha kategoritë. Në pamundësi për t’i prezantuar publikut gjatë TIFF kualitetet më të mira nga këto prurje menduam të krijojmë çdo vit një kompeticion të ri për çdo kategori si, DocuTIFF, AnimaTIFF, ExpoTIFF për filmin dokumentar, të animuar dhe eksperimental.

 

Zgjodhëm ta fillojmë me filmin dokumentar si një nevojë për krijimin e një klime të favorshme në Shqipëri dhe rajon për zhvillimin dhe bashkëpunimin e prodhimeve të tilla.

 

DocuTIFF ka për qëllim të inkurajojë prodhimin e filmit dokumentar në Shqipëri dhe për t’iu dhënë më shumë shanse kineastëve tanë për të gjetur bashkëpunim dhe duke bërë të mundur kontakte reciproke me kolegët e tyre në rajonin tonë.

 

Ky edicion i DocuTIFF organizohet nga Adriapol dhe Albania Art Institute me përkrahjen financiare të Ministrisë së Kulturës dhe mbështetjen e Qendrës Kombëtare të Kinematografisë - QKK.

 

 

PROGRAM

E hapur për çdo regjisor nga e gjithë bota DocuTIFF do të shfaqë gjithshka të mirë të kinemasë dokumentare nga e gjithë bota, programe dhe projeksione speciale, seminare dhe masterklasa, retrospektiva, homazhe dhe tribute, mysafirë të huaj si dhe një ceremoni Galá të ndarjes së çmimeve si dhe ngjarje të tjera të veçanta.

 

DocuTIFF fton të gjitha dokumentaristët, veteranë apo debutues qofshin që të paraqesin filmat e tyre në këto kategori:

 

Konkurrimi Ndërkombëtar

Konkurrimi në Shqip

Konkurrimi rajonal

 

Programi Rajonal presupozon filmat e prodhuar ose bashkë-prodhuar në vendet e mëposhtme: Austria, Bosnje-Hercegovinë, Bullgari, Kroaci, Greqi, Hungari, Itali, Kosovë, Maqedoni, Mali i Zi, Rumani, Serbi dhe Slloveni.

 

Festival Events

 

Festival Guests