Shkurta

Director: Arzana Kraja
Englisht title:  Shkurta
Original title:  Shkurta
2012/ Kosova/ HDm/ 20’/ Fiction/ Colour

 

Festival Events

 

Festival Guests